Mijn Brabant Water

Door een technisch probleem kunt u op dit moment geen gebruik maken van Mijn Brabant Water. Wij adviseren u om het op een later tijdstip nogmaals te proberen. Onze excuses voor het ongemak.

DEBUG INFO: Datetime:16-05-2021 10:35:49

Correlation ID:e067c89f-5581-d023-b582-be71e521a02c

Exception:System.ServiceModel.CommunicationException
Message:Secure Store-service heeft de bewerking niet uitgevoerd.
Stack: at Microsoft.Office.SecureStoreService.Server.SecureStoreServiceApplicationProxy.Execute[T](String operationName, Boolean validateCanary, ExecuteDelegate`1 operation) at Microsoft.Office.SecureStoreService.Server.SecureStoreServiceApplicationProxy.GetCredentials(Guid rawPartitionId, String applicationId) at Microsoft.Office.SecureStoreService.Server.SecureStoreProvider.GetCredentials(String appId) at BrabantWater.SharePoint.Klantportaal.Library.Helpers.CredentialManager.<>c__DisplayClass5_0`1.b__0() at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(WaitCallback secureCode, Object param) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(CodeToRunElevated secureCode) at BrabantWater.SharePoint.Klantportaal.Library.Helpers.CredentialManager.GetCredential[T](String appId) at BrabantWater.SharePoint.Klantportaal.Library.Helpers.CredentialManager.GetCredentialsFromCache[T](String secureStoreAppId) at BrabantWater.SharePoint.Klantportaal.Services.BaseSecureStoreService..ctor(SPSite site, Guid sessionId, String userIdentifier, CustomerBron bron) at BrabantWater.SharePoint.Klantportaal.Services.Accent.AccentAccountService..ctor(SPSite site, Guid sessionId, String userIdentifier) at BrabantWater.SharePoint.Klantportaal.Business.Managers.SessionManager.InitServiceClientsAccent(String impersonatorIdentifier) at BrabantWater.SharePoint.Klantportaal.Business.Managers.SessionManager.InitDefaultServices() at BrabantWater.SharePoint.Klantportaal.Forms.CONTROLTEMPLATES.Webparts.RegisterAccount.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at BrabantWater.SharePoint.Klantportaal.Forms.Controls.BaseUserControl.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)